Informim 08.10.2021

08 tetor 2021

Sipas llogaritjeve të IHMK (Sektori për hidrologji dhe prognoza hidrologjike), nga data 07 - 12 tetor 2021, në tërë territorin e vendit pritet të ketë reshje të shiut me intervale të ndryshuara, të cilat do të jenë të intensitetit të ulët deri mesatarisht të lartë por kryesisht të karakterit lokal, të cilat mund të paraqesin probleme dhe vështirësi lokale, por nuk pritet që të shkaktojnë vërshime sidomos përmbytje lumore.

Sasia më e lartë e reshjeve gjatë kësaj periudhe pritet të jetë në pjesën P dhe VP (Pejë, Istog, Junik, Deçan, Gjakovë), pastaj V dhe VL (mesatarisht 50 ??? 150 mm), ndërsa në pjesën L ??? J 30 ??? 75 mm, dhe në pjesën qendrore 20 ??? 50 mm.

Në lumenjtë kryesorë, sipas rrjetit të stacioneve hidrmetrike në Kosovë, nuk parashihet që të ketë ngritje të theksuara të niveleve dhe prurjeve të ujit, sidomos kur e kemi parasysh situatën e deritanishme e cila ishte përcjellur me verën shumë të thatë dhe deficit të lagështisë në tokë, prandaj edhe nuk parashikohet që do të ketë rrezik nga përmbytjet lumore. http://ihmk-rks.net/?page=1,4

Ky informacion do të përditësohet nga IHMK sipas, situatës dhe llogaritjeve hidrologjike.

Për më tepër, përcilleni dhe informohuni me të dhënat hidrometeorologjike, si dhe njoftimet e fundit:

http://ihmk-rks.net

https://www.facebook.com/ihmk.rks/posts/5882900058418471 

Prapa