Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m115.80 cm0.00 cm19.01.2024 09:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe104.70 cm1.00 cm17.06.2024 20:00
Stacioni: locationDeçan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica e Deçanit38.00 cm0.00 cm05.06.2024 20:00
Stacioni: locationGjakovë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Erenik112.70 cm-1.10 cm17.06.2024 16:00
Stacioni: locationPiranë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Toplluha123.60 cm-11.30 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe211.10 cm0.00 cm10.01.2024 08:00
Stacioni: locationPrizren
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica e Prizrenit44.40 cm0.20 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationVlashnjë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Vlashnjë51.40 cm-0.30 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationMlikë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi i Brodit65.10 cm-0.70 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationDrenas
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi drenica25.30 cm0.10 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationLluzhan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Llap47.30 cm0.10 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m177.70 cm0.00 cm08.05.2023 12:00
Stacioni: locationVragoli
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Sitnica47.00 cm-0.70 cm17.06.2024 16:00
Stacioni: locationMilloshevë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Llap132.90 cm-1.40 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri223.40 cm0.00 cm23.01.2024 09:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces213.30 cm-0.90 cm17.06.2024 20:00
Stacioni: locationKaçanik
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Nerodime53.10 cm0.70 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationBrod
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Lepenc37.10 cm0.00 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci85.40 cm0.00 cm10.01.2024 16:00
Stacioni: locationBerkovë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Berkovë76.30 cm-3.50 cm17.06.2024 18:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë29.30 cm-0.80 cm17.06.2024 20:00
Stacioni: locationMitrovicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Iber78.40 cm-0.90 cm17.06.2024 20:00
Stacioni: locationOrllan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi i Turiçicës18.20 cm0.00 cm17.06.2024 14:00
Stacioni: locationLupç i Epërm
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi i Kaqanollit14.20 cm0.00 cm17.06.2024 10:00
Stacioni: locationMirushë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lumi Mirusha47.00 cm0.10 cm17.06.2024 18:00