Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m115.80 cm0.00 cm19.01.2024 09:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe131.40 cm-0.70 cm31.01.2024 08:00
Stacioni: locationDeçan
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe211.10 cm0.00 cm10.01.2024 08:00
Stacioni: locationLluzhan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Llap55.20 cm0.40 cm18.02.2024 18:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m177.70 cm0.00 cm08.05.2023 12:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri223.40 cm0.00 cm23.01.2024 08:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces248.10 cm-0.30 cm18.02.2024 20:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci85.40 cm0.00 cm10.01.2024 16:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë41.20 cm0.00 cm27.12.2023 04:00