Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m120.40 cm3.50 cm27.05.2023 22:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m191.10 cm-1.40 cm27.05.2023 20:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe552.50 cm-1.10 cm27.05.2023 22:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m177.70 cm0.00 cm08.05.2023 12:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m249.40 cm19.70 cm27.05.2023 20:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m287.10 cm1.50 cm27.05.2023 20:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m100.50 cm0.00 cm27.05.2023 16:00
Stacioni: locationShipashnicë
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Desivojcë40.10 cm0.60 cm27.05.2023 20:00