BASHK??PUNIMI I INSTITUTIT HIDROMETEORLOGJIK T?? KOSOV??S

 Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bashkëpunon me: 

  • Institucionet vendore të niveli qendrorë, publik/universitar dhe lokal;
  • Institucionet rajonale homologe si: 

-Institutin e gjeoshkencës, energjisë, ujërave dhe mjedisit (IGJEUM) të Shqipërisë,

-Shërbimin hidrometeorologjik të Maqedonisë 

-Institutin e hidrometeorologjisë dhe seizmologjisë të Malit të Zi si dhe me 

 

  • Institucionet dhe organizatat ndërkombëtare si : EUMETSAT, EFAS, EEA dhe me UNDP, USAID, Banka Botërore, JICA, GIZ, zyren e KE, SIDA  ambasada të shteteve të ndryshme etj.
Marrëveshje bashkëpunimi