Cilësia e ajrit

Raporte mujore për cilësinë e ajrit në Republikën e Kosovës

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) bënë monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përmes Rrjetit Nacional për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit. Rrjeti Nacional i Monitorimit të Cilësisë së Ajrit është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil.

Shpërndarja e stacioneve dhe përzgjedhja e lokacioneve monitoruese është bërë konform kritereve të Direktivës 2008/50/EU për ajër të pastër në Evropë, dhe ligjeve vendore. Bazuar në kriteret e lartëpërmendura stacionet janë shpërndarë në 9 (nëntë) komuna të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Hani i Elezit dhe Gjilan.  

Për më shumë informata rreth cilësisë së ajrit klikoni në:


Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shkurt 2024
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2024
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Dhjetor 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Nëntor 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Tetor 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shtator 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Gusht 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Korrik 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Qershor 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Maj 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Prill 2023
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Mars 2023 
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shkurt 2023   
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2023  
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Dhjetor 2022 
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Nëntor 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Tetor 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shtator 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Gusht 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Korrik 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Qershor 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Maj 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Prill 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Mars 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shkurt 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2022
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Dhjetor 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Nëntor 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Tetor 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shtator 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Gusht 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Korrik 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Qershor 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Maj 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Prill 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Mars 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shkurt 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2021
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Dhjetor 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Nëntor 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Tetor 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Shtator 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Gusht 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Korrik 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Qershor 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Maj 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Prill 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Mars 2020
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Nëntor 2019
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2019