Kontakti

e-mail: ihmk@rks-gov.net

Adresa: Rruga Lidhje e Pejës, Nr.47, 10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 38 603 842; +383 38 603 179

Na Shkruaj

CAPTCHA Image  

Harta