Mirë se vini në webportalin e IHMK-së

Vizitorë të nderuar,

Ju dëshirojmë mirëseardhje në webportalin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Këtu ju mundë të gjeni informacione me rëndësi të veçantë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe institucionet relevante, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së njeriut nga ndikimet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore, me origjinë nga dukuritë meteorologjike dhe hidrologjike si dhe nga ndotja e ajrit, ujit dhe dheut. Andaj përdorimi i informacioneve të disponueshme do të ndihmojë në menaxhimin dhe përdorimin racional të resurseve ujore, kushteve të motit dhe klimës me qëllim të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Republikës së Kosovës.

Letafete Latifi, Udhëheqëse e IHMK-së