Rrjeti shtetëror i monitorimit të cilësisë së ajrit

Për detaje më të hollësishme ju lutem referojuni Portalit për cilësi të ajrit në: https://airqualitykosova.rks-gov.net/