LABORATORI INSTRUMENTAL PËR ANALIZAT E AJRIT, UJIT DHE DHEUT