Njoftim

11 janar 2021

11/01/2021, 07:00 a.m (CET)

Njoftimi:

Pas reshjeve të shumta të rëna gjatë këtyre ditëve, të cilat kanë përfshi tërë territorin e Kosovës, duke shkaktuar vërshime masive nëpër disa zona të vendit. Kësaj gjendje i ka parapri edhe sasia e borës e rënë ditë më parë e cila si pasojë e temperaturave pozitive, është shkrirë me shpejtësi duke e vështërsuar edhe më tepër këtë situatë.

Edhe gjatë 24h të fundit kanë vazhduar reshjet me intensitet të shtuar, në tërë vendin të cilat edhe më tepër e kanë përkeqësuar situatën me vërshime. 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, në vazhdimësi gjatë këtyre ditëve, por edhe gjatë vikendit, e ka përcjellur me vëmendje të shtuar, situatën hidrometeorologjike në Kosovë sidomos me reshjet, nivelet e ujërave nëpër lumenjtë dhe vërshimet.

Informacionet janë marr në kohë reale, nga një numër i stacioneve meteorologjike dhe hidrologjike, të cilat kanë një mbulueshmëri të mirë të territorit të vendit. Po ashtu janë bërë edhe matje hidrometrike, në lumin Drini i Bardhë, me që rast është caktuar prurja e ujit, e cila njëherë ka shërbyer për shkëmbim ndërkombëtarë të të dhënave e sidomos bashkëpunim me institucionet homologe në rajon e në rastin konkret me Shqipërinë e cila po ashtu është duke u ballafaquar më vërshime, këto të dhëna kanë shërbyer për parashikim dhe paralajmërim më të saktë me modelet e parashikimit dhe kanë kontribuar në menaxhim më të mirë të kësaj situate. Po ashtu informacionet tona, janë shkëmbyer edhe me institucione të ndryshme evropiane, me të cilat IHMK, ka bashkëpunim dhe është anëtare.

Gjendja momentale e niveleve të lumenjve në Kosovë:

Në të gjithë lumenjtë e vendit, në të cilët kemi matje automatike dhe transferim online të të dhënave në interval kohor çdo 15 dhe 1h, kemi ngritje të niveleve. 

Ngritje enorme dhe të shpejta brenda 24h, janë duke u regjistruar në lumin Drini i Bardhë, në profilin hidrometrik në Këpuz, ku brenda 24h, kemi ngritje të nivelit nga 2.726 m në 6.748 m, apo për 3.498 m më shumë, pastaj në lumin Morava e Binçës në Konçl nga 3.313 në 6.616, ose për 3.303 m (shih tabelen).

Gjendja e niveleve të ujit në lumenjtë kryesorë të Kosovës nga datë:
10.01.2021 08:00 – deri më 11.01.2021 08:00

 

Parashikimi për ditët në vijim: 

Lumenjtë kryesor të Kosovës, gjatë orëve në vazhdim, parashikohet të kenë nivele dhe prurje shumë të larta, ku maksimumi i tyre pritet të arrij gjatë orëve në vijim. 

Situata pritet të stabilizohet gradualisht, duke filluar nga dita e sotme, për të vazhduar me tendencë të rënies së letë të niveleve dhe prurjeve të ujit, e cila do të vazhdoj deri  më datë 13/01/2021, ku përsëri do të kemi reshje të herëpashershme shiu dhe bore të intensitetit më të ulët dhe me karakter lokal. 

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, i falënderon të gjitha mediat të cilat kanë kontribuar me informim të drejtë dhe me kohë të opinionit dhe qytetarëve të Kosovës.
Ndërsa ne mbetemi të përkushtuar që të ju informojmë drejt, saktë dhe në kohë reale. 

Prapa