Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m50.60 cm0.00 cm24.09.2018 11:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m92.60 cm0.30 cm17.07.2019 12:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 333.71 m170.40 cm0.30 cm17.07.2019 12:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m178.40 cm0.10 cm17.07.2019 12:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m154.20 cm-2.40 cm17.07.2019 12:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m198.60 cm-0.20 cm17.07.2019 12:00
Stacioni: locationLipjan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
0.00 cm0.00 cm30.11.-0001 00:00Recent Posts