Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m64.80 cm-0.20 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m107.60 cm0.40 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 333.71 m186.00 cm1.30 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 555.14 m184.50 cm0.60 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m140.80 cm0.80 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m274.50 cm0.20 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m46.40 cm0.30 cm01.04.2020 16:00
Stacioni: locationLipjan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 586.4 m23.60 cm0.00 cm22.12.2019 09:00