Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore

Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.

Stacioni: locationGrykë e Rugovës
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Bistrica Pejes"0" 595.10 m70.70 cm0.00 cm15.08.2020 08:00
Stacioni: locationKëpuz
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 393.95 m92.50 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationGjonaj
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Drini Bardhe"0" 333.71 m160.80 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationNedakovc
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica191.70 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationLeposaviç
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Ibri"0" 490.78 m155.50 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationKonqul
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Morava Binces"0" 461.36 m235.30 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationHani Elezit
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Lepenci"0" 395.62 m72.30 cm0.00 cm15.08.2020 16:00
Stacioni: locationLipjan
LumiKuotaNiveliNdryshimiTendencaData
Sitnica"0" 586.4 m91.00 cm0.00 cm09.08.2020 04:00