Cilësia e ajrit

 Raporti mujor -Dhjetor 2017

Dyoksidi i Sulfurit, SO2 (µg/m3)

Lokacionet e Monitorimit

Vlera mesatare mujore (µg/m3)

Vlera maksimale për një orë

Data e vlerës maksimale

Numri i ditëve me tejkalime

Prishtinë, IHMK

8.3

28.6

19.12.2017

0

Drenas

23.3

96.1

30.12.2017

0

Prizren

41.0 

51.0 

13.12. 

 

 

 

 

 

 

Monoksidi i Karbonit CO (mg/m3)

Prishtinë, IHMK

6.9

17.1

6.01.2016

0

Drenas

1.7

9

06.01.2016

0

Gjilan

3.8

11

29.01.2016

1

Obiliq

 

 

 

 

Palaj

 

 

 

 

Dyoksidi i Azotit NO2 (ug/m3)

Prishtinë, IHMK

49.6

212.4

21.01.2016

1

Drenas

18.5

65.6

14.01.2016

0

Gjilan

35

188

28.01.2016

0

Obiliq

33.79

281,52

20.01.2016

0

Palaj

22.34

113.96

21.01.2016

 

Ozoni O3 (ug/m3)

Prishtinë, IHMK

32

138

21.01.2016

1

Drenas

42.6

73

12.01.2016

0

Gjilan

16

112

07.01.2016

0

Obiliq

14.06

61.69

12.01.2016

0

Palaj

25.29

98.16

12.01.2016

 

Grimcat e suspenduara PM 10 (µg/m3)

Prishtinë, IHMK

77.6

213

24.01.2016

19

Drenas

33

61

14.01.2016

1

Gjilan

56.9

97

28.01.2016

19

Obiliq

113.0

291.67

21.01.2016

22

Palaj

 

 

 

 

Grimcat e Suspenduara PM 2.5 (µg/m3)

Drenas

19.2

31

14.01.2016

#

Gjilan

17

40

08.01.2016

#

Obiliq

105.86

290.38

21.01.2016

#

Shkarko:
Raporti Mujor për cilësi të ajrit - Janar 2019

Recent Posts